Bảng giá, chi phí lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại bàn Vnpt

Bảng giá, chi phí lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại bàn Vnpt, giúp khách hàng có thể dùng máy điện thoại cố định Vnpt thực hiện các cuộc gọi nội hạt, gọi liên tỉnh và quốc tế theo phương thức trực tiếp truyền thống IDD, gọi liên tỉnh và quốc tế VoIP, gọi di động và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.      

>>> Bảng giá cước điện thoại cố định VNPT cập nhật mới nhất

Bảng giá, chi phí lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại bàn Vnpt, gồm 2 phần:

  1. Chi phí máy điện thoại bàn, điện thoại cố định VNPT
Chi phí máy điện thoại bàn, điện thoại cố định VNPT

2. Chi phí cước sử dụng dịch vụ điện thoại bàn, điện thoại cố định Vnpt

Chi phí cước sử dụng dịch vụ điện thoại bàn, điện thoại cố định Vnpt

Bảng giá, chi phí lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại bàn Vnpt, cước thấp và hợp lý. Quý khách có sẵn cơ sở hạ tầng để kết hợp lắp đặt các dịch vụ khác của VNPT Hà Nội như ADSL hoặc truyền hình MyTV, vừa tiết kiệm đường dây lắp đặt, vừa đảm bảo chất lượng và mỹ thuật cho gia đình, văn phòng.

Trò chuyện trên FACEBOOK