Lắp điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức

Lắp điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh và sử dụng dịch vụ của VNPT TP.Hồ Chí Minh. 

Dịch vụ điện thoại cố định Vnpt truyền thống, fax là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế.

Các loại hình dịch vụ:

  • Dịch vụ gọi điện thoại nội hạt
  • Dịch vụ gọi điện thoại di động.
  • Dịch vụ gọi điện thoại liên tỉnh.
  • Dịch vụ gọi điện thoại quốc tế.
  •  Dịch vụ nhắn tin cố định.

Cách sử dụng:

* Cách quay số:

– Gọi nội hạt: Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số điện thoại của thuê bao cần gọi.
VD: 3825000
– Gọi di động: Khách hàng chỉ cần quay đủ 10 chữ số hoặc 11 chữ số đăng kí của thuê bao điện thoại di động cần gọi.
VD: 0912465888 hoặc 01236897156.

– Gọi liên tỉnh:

+ Gọi trực tiếp: 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
+ Gọi qua 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
VD: Gọi đi TPHCM quay trực tiếp : 08 38123456.
Gọi TPHCM qua 171: quay số 171 08 38123456

– Gọi quốc tế:

+ Gọi trực tiếp: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
+ Gọi qua 171: 171 + 00 + Mã nước + Mã vùng +Số điện thoại cần gọi.

Bảng giá cước dịch vụ điện thoại cố định Vnpt

 

Cước dịch vụ điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức
Cước dịch vụ điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức
Bảng giá cước dịch vụ điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức
Bảng giá cước dịch vụ điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức

Lắp điện thoại cố định Vnpt cho doanh nghiệp, tổ chức, giúp khách hàng có thể dùng máy điện thoại cố định thực hiện các cuộc gọi nội hạt, gọi liên tỉnh và quốc tế theo phương thức trực tiếp truyền thống IDD, gọi liên tỉnh và quốc tế VoIP, gọi di động và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Trò chuyện trên FACEBOOK